Námořní přeprava

Je ideálním způsobem přepravy pro větší i menší zásilky, u kterých není rozhodující doba přepravy, ale je kladen větší důraz na úsporu přepravních nákladů. Díky spolupráci s rejdaři a partnery v přístavech nabízíme širokou škálu spojení námořního spojení z a do celého světa, včetně kompletního servisu, doplňkových služeb v přístavech a následné dopravy zásilek do a z vnitrozemí.

Typy námořní přepravy

Související služby

 
 
Přepravní pojištění
Přepravní pojištění

Díky našim dlouhodobým zkušenostem a znalostem z oboru zajišťujeme přepravní pojištění Vašich zásilek. Pojištění je určeno především vlastníkům zásilek (prodávající nebo kupující. Poskytujeme pojistné krytí rizika ztráty, zničení nebo poškození zásilky, pokud k němu došlo během přepravy, nakládky, vykládky a skladování.

Více o přepravním pojištění
Skladování
Skladování

Nabízíme skladování krátkodobého a střednědobého charakteru, jedná se především o volné skladování v krytém skladu, ve střeženém objektu. Součástí uskladnění je i pojištění skladovaného zboží. Dále nabízíme i uskladnění zásilky v celním skladu s dohledem.

Více o skladování
Nakládka a balení
Nakládka a balení
  • Nakládky kontejnerů – paletové i kusové zboží, specifické zásilky vyžadující přípravu a výrobu obalového materiálu ze dřeva i kovu včetně odborné fixace, zajištění proti pohybu v kontejneru.
  • Vykládky kontejnerů a překládky zboží - manipulace standardních zásilek i těžkých břemen.
Více o nakládce a balení
Dokumentace
Dokumentace

Konzultujeme a vyřizujeme všechny formality související s přepravou Vašich zásilek, jako jsou bankovní akreditivy, licence, ATA karnety, re-exporty, neutralizace dokumentů atd.

Více o dokumentaci
Clení odbavení
Clení odbavení
  • Odbavování zboží v režimu volného oběhu, vývozu, režimu s ekonomickými účinky.
  • Vystavování dokladů v režimu tranzit (T1, T2, T5), vystavování osvědčení o původu zboží, přepravních dokladů (CMR).
Více o celním odbavení