Ostatní přepravy

Naše bohaté zkušenosti s různými typy zásilek a druhy zboží, úspěšně aplikujeme u přeprav, které vyžadují kombinaci všech odvětví logistiky. Pro tyto speciální přepravy efektivně kombinujeme povahu zboží a požadavky na přepravu s vhodnými variantami přepravy. Náš zkušený tým Vám nabídne vždy nejvhodnější variantu odeslání zásilky, tak aby byly dodrženy všechny standardy.

Typy ostatní přepravy

Související služby

 
 
Přepravní pojištění
Přepravní pojištění

Díky našim dlouhodobým zkušenostem a znalostem z oboru zajišťujeme přepravní pojištění Vašich zásilek. Pojištění je určeno především vlastníkům zásilek (prodávající nebo kupující. Poskytujeme pojistné krytí rizika ztráty, zničení nebo poškození zásilky, pokud k němu došlo během přepravy, nakládky, vykládky a skladování.

Více o přepravním pojištění
Skladování
Skladování

Nabízíme skladování krátkodobého a střednědobého charakteru, jedná se především o volné skladování v krytém skladu, ve střeženém objektu. Součástí uskladnění je i pojištění skladovaného zboží. Dále nabízíme i uskladnění zásilky v celním skladu s dohledem.

Více o skladování
Nakládka a balení
Nakládka a balení
  • Nakládky kontejnerů – paletové i kusové zboží, specifické zásilky vyžadující přípravu a výrobu obalového materiálu ze dřeva i kovu včetně odborné fixace, zajištění proti pohybu v kontejneru.
  • Vykládky kontejnerů a překládky zboží - manipulace standardních zásilek i těžkých břemen.
Více o nakládce a balení
Dokumentace
Dokumentace

Konzultujeme a vyřizujeme všechny formality související s přepravou Vašich zásilek, jako jsou bankovní akreditivy, licence, ATA karnety, re-exporty, neutralizace dokumentů atd.

Více o dokumentaci
Clení odbavení
Clení odbavení
  • Odbavování zboží v režimu volného oběhu, vývozu, režimu s ekonomickými účinky.
  • Vystavování dokladů v režimu tranzit (T1, T2, T5), vystavování osvědčení o původu zboží, přepravních dokladů (CMR).
Více o celním odbavení